ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності --------------------
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2014
Міжміський код та телефон 0443777265
Факс 0443777265
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiя
Опис послуги депозитарiя


Найменування ПАТ "Агрокомбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185190
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2012
Міжміський код та телефон 044205-41-80
Факс 205-41-80
Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi ЦП (брокерська дiяльнiсть)
Опис послуги торговця ЦБ