ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 655041 X X
у тому числі:
АТ "Ощадбанк"27.02.200918123015.512.06.2019
АТ "Ощадбанк"26.06.200913432015.512.08.2017
ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011301141620.06.2017
АТ "Ощадбанк"18.06.201222397715.517.06.2019
АТ "Ощадбанк"23.04.20148540015.512.06.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 112402 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 84103 X X
серiя А25.03.20042073030.12.2010
серiя F25.06.2008820352030.03.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 28294 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 368 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 140492 X X
Усього зобов'язань X 908303 X X
Опис вiдсутнiй