ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 690547 X X
у тому числі:
ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011301141620.06.2017
АТ "Ощадбанк"26.06.200913432015.512.08.2017
АТ "Ощадбанк"23.04.20148322015.512.06.2019
АТ "Ощадбанк"27.02.200918175915.512.06.2019
АТ "Ощадбанк"18.06.201226113415.517.06.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 128432 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 100138 X X
серiя F25.06.2008985432030.03.2017
серiя А25.03.20041595030.12.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 28294 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 331 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 149677 X X
Усього зобов'язань X 968987 X X
Опис вiдсутнiй