ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 23.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 685309 X X
у тому числі:
кредит АТ "Ощадбанк"18.06.20122898301017.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"27.02.20091817591012.06.2019
кредит ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011281141620.06.2017
кредит АТ "Ощадбанк"30.05.2008832201020.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"26.06.20091023861011.08.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 143533 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 105261 X X
серiя F25.03.20041041372017.03.2017
серiя А25.03.20041124031.12.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 33703 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 354 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 261080 X X
Усього зобов'язань X 1085707 X X
Опис вiдсутнiй