ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Агрокомбанк
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Голосiївський Київ Димитрова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263218
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон 0442054180
Факс 2054180
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис умови оплати - за фактично наданi послуги


Найменування Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 5910404
Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiя
Опис умови оплати - за фактично наданi послуги