ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 686874 X X
у тому числі:
кредит АТ "Ощадбанк"18.06.201230130915.517.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"27.02.200918175915.512.06.2019
кредит ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011217001620.06.2017
кредит АТ "Ощадбанк"30.05.20088322015.520.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"26.06.20099888615.511.08.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 106011 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 75519 X X
серiя F28.09.2007755192017.03.2017
серiя А25.03.20040030.12.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 40492 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2826 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 304140 X X
Усього зобов'язань X 1099851 X X
Опис вiдсутнiй