ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Особлива інформація на 09.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.04.2015ЗвільненоГенеральний директорФедорченко Дмитро МиколайовичМЕ, 138015, 11.07.2002, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0
Зміст інформації:
Звiльнено за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на пiдставi поданої заяви про звiльнення за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 7 рокiв
09.04.2015ПризначеноГенеральний директорЧеберяк Вiталiй БорисовичНС, 023853, 12.01.1996, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл0
Зміст інформації:
Призначено на посаду за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на невизначений строк. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника директора ТОВ "Газова будiвельна компанiя"

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.