ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.05.2017

Особлива інформація на 25.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.05.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерСлободян Iрина ВолодимирiвнаСН, 379356, 24.12.1996, Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi0
Зміст інформації:
Звiльнено керiвником емiтента на пiдставi заяви посадової особи про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. На посадi працювала протягом 13 рокiв
25.05.2017ПризначеноГоловний бухгалтерПiддубна Анжелiка ВолодимирiвнаВЕ, 938141, 03.09.2003, Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл0
Зміст інформації:
Призначено на посаду керiвником емiтента . Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: 2008-2013 р.р. - фiнансовий директор ТОВ "Печерськ-Iнвест" 2013-2015 р.р. - головний бухгалтер ТОВ "Сервiс 2012" 2015-2017 р.р. - головний бухгалтер ТОВ "Iмперiя води"

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.