ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 580729 X X
у тому числі:
кредит АТ "Ощадбанк"30.05.20088600015.512.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"27.02.2009164972.7915.512.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"26.06.2009134320.515.512.08.2017
кредит АТ "Ощадбанк"18.06.2012165921.3115.517.06.2019
кредит ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011301151620.06.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 117025 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 88731 X X
серiя А25.03.20042924031.12.2010
серiя F25.06.2008858072017.03.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 28294 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 609 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 251123 X X
Усього зобов'язань X 949486 X X
Опис вiдсутнi