ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енвiл"30550772Україна, м. Київ, Печерський, 01103, Київ, Кiквiдзе, 1899.9993
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дробот Володимир IвановичСО, 789905, 07.02.2002, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0.0006
Дробот Анатолiй IвановичМЕ, 803953, 26.12.2006, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0.0001
Дробот Анатолiй IвановичМЕ, 803953, 26.12.2006, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0.0001
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.