ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, Київ, 01001, Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності --------------------
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ --------------------
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 0443777265
Факс 0443777265
Вид діяльності --------------
Опис послуги депозитарiя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Агрокомбанк
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Голосiївський, Київ, 03150, Димитрова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185190
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2012
Міжміський код та телефон 044-205-41-80
Факс 2054180
Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi ЦП (брокерська дiяльнiсть)
Опис емiтент самстiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Кредит-Рейтинг
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, м. Київ, 04050, Верхнiй Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
Міжміський код та телефон 0444902550
Факс 4902550
Вид діяльності дiяльнiсть уповноваженого рейтингового агентства
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг-Аудит
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, Київ, 01103, Татарська, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон 044-223-93-20
Факс 2239320
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв