ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 696679 X X
у тому числі:
кредит ПАТ "Агрокомбанк"26.12.2011301141620.06.2017
кредит АТ "Ощадбанк"30.05.2008832201020.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"27.02.20091817591012.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"26.06.20091117561011.08.2017
кредит АТ "Ощадбанк"18.06.20122898301017.06.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 143533 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 105261 X X
серiя А25.03.20041124031.12.2010
серiя F25.06.20081041372017.03.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 38272 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 272 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 232385 X X
Усього зобов'язань X 1072872 X X
Опис вiдсутнiй