ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, м. Київ, 04071, Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстрацiйна служба Головного управлiння юстицiї в м. Києвi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 5910404
Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiя
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Агрокомбанк
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Голосiївський, Київ, 03150, Димитрова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон 0442054180
Факс 2054180
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Кредит-Рейтинг
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, Київ, 04050, В. Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
Міжміський код та телефон 0444902550
Факс 4902550
Вид діяльності дiяльнiсть уповноваженого рейтингового агенства
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, Київ, 01103, Татарська, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон 044-223-93-20
Факс 044-223-93-20
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв