ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
28.09.2007633/2/07ДКЦПФР751500000Бездокументарні іменні11250000030.03.2017
Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - вiдкрите. Облiгацiї не включенi лiстингу на фондових бiржах. Торгiвля облiгацiями здiйснюється виключно на внутрiшнiх ринках України. Рiшення про дострококе погашення не приймалося

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.03.200430/2/04ДКЦПФР27.51833575Бездокументарні іменні50423312.5жилi та нежилi примiщення жилого будинку №46/11 по вул. Тургенєвськiй в м. Києвi31.12.2010
Мета емiсiї - фiнансування будiвництва жилого будинку №46/11 по вул. Тургенiвськiй в м. Києвi. Спосiб розмiщення - вiдкрите. Iнформацiя щоди фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах та ринкiв обiгу вiдсутня