ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Для фiнансування будiвництва жилого будинку по вул. Тургенєвськiй, 46/11 в м. Києвi ТОВ "БК "Мiськбудiнвест" здiйснило емiсiю iменних цiльових облгацiй серiї А. Станом на 31.12.2016 р. будiвництво та здачу в експлуатацiю будинку завершено. Облiгацiї погашенi не повнiстю через те, що не всi власники не повнiстю пред"явили їх до погашення