ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 352389 X X
у тому числі:
кредит АТ "Ощадбанк"30.05.20088322015.520.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"27.02.200918175915.512.06.2019
кредит АТ "Ощадбанк"26.06.20098610115.511.08.2017
кредит АТ "Ощадбанк"18.06.201230130915.517.06.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 84597 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 54105 X X
серiя А25.03.20040030.12.2010
серiя F25.06.2008541052017.03.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 30492 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 550 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 372362 X X
Усього зобов'язань X 1109897 X X
Опис ВIДСУТНIЙ