ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, м. Київ, 04071, вул. Н. Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстрацiйна служба Головного управлiння юстицiї в м. Києвi
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 5910404
Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiя
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Айбокс Банк
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21570492
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Голосiївський, м. Київ, 03150, Дiлова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.10.2012
Міжміський код та телефон 0442054180
Факс 2054180
Вид діяльності дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльностi)
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23500277
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Дарницький, м. Київ, 02660, пр-т. Бажана, 26, оф 95
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 341
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2016
Міжміський код та телефон 0445657722
Факс 0445657722
Вид діяльності АУДИТОРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Кредит-Рейтинг
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський, м. Київ, 04050, вул. В. Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
Міжміський код та телефон 0444902550
Факс 4902550
Вид діяльності дiяльнiсть уповноваженого рейтингового агенства
Опис емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв